Nikolaienko

Nikolaienko has chosen a historical medium to record historical-sounding sequences: the tape-reel. Artist website

Rings Nikolaienko

LP

faitiche 23